Rechtsbijstand

Gedurende de ontnemingsprocedure heeft betrokkene het recht zich te laten bijstaan door een raadsman. Het hangt van het inkomen af of betrokkene in aanmerking komt voor een toevoeging van een advocaat door de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat de Staat de kosten voor de advocaat betaalt. Vaak moet betrokkene wel een eigen bijdrage betalen.

Als in de onderliggende strafzaak voorlopige hechtenis is toegepast dan komt de betrokkene in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand.

Advocatenkantoor Meijers | Canatan Advocaten heeft de expertise in huis voor bijstand in ontnemingsprocedures. Lees meer