Deze website gaat over de ontnemings-
procedure en de gevolgen van
een ontnemingsmaatregel.

Deze website gaat over de ontnemings-
procedure en de gevolgen van
een ontnemings-
maatregel.

Ontneming

Bij een afzonderlijke uitspraak kan de rechter iemand die is veroordeeld voor een strafbaar feit een ontnemingsmaatregel opleggen. Een ontnemingsmaatregel is de verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Dat gaat dus om de illegale inkomsten. De oplegging van een ontnemingsmaatregel kan voor een veroordeelde grote gevolgen hebben. Niet alleen heeft hij een betalingsverplichting, maar hij loopt ook het risico maximaal drie jaar lijfsdwang (vrijheidsbeneming) te moeten ondergaan als hij niet of niet helemaal kan betalen.

Voordat de rechter een beslissing neemt, vindt er een procedure plaats die afgesplitst is van de strafzaak (dat wordt de ontnemingsprocedure genoemd). Tijdens deze procedure heeft de betrokkene recht op bijstand van een advocaat.

Deze website gaat over de ontnemingsprocedure en de gevolgen van een ontnemingsmaatregel. Ook kunt u hier informatie vinden over rechtsbijstand door gespecialiseerde advocaten.

Rechtsbijstand

Omdat de ontnemingsprocedure zo ingewikkeld is, is het aan te raden om die niet zonder rechtsbijstand te voeren. Bij Meijers Canatan Advocaten is de kennis en ervaring in huis die nodig is om verdachten zowel in de strafzaak als in de ontnemingszaak bij te staan. Wij voeren procedures bij de rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge Raad.

Bij Meijers Canatan Advocaten werkt één ontneming advocaat.